Rozstrzygnięcie konkursu „Moja jednostka OSP nowoczesną służbą”

267562745 5005077156191994 2867620816778707627 n

W związku z ogłoszonym konkursem przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Kujawsko – Pomorskiego dotyczącym nagrania filmu pod nazwą „Moja jednostka OSP nowoczesną służbą” w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap IV”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 10 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie w budynku po byłym Gimnazjum w Brzoziu. Na spotkaniu Prezes OSP Brzozie Pan Waldemar Bytner ogłosił wyniki w/w konkursu, w którym nagrody otrzymali:
  • I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Świedziebnia
  • II miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Brzozie
Organizacja konkursu miała na celu promowanie postaw obywatelskich kształtowanych wśród młodzieży poprzez przynależność do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, promowanie pozytywnego wizerunku ochotniczych straży pożarnych, promowanie aktywności i kreatywności młodzieży oraz promowanie własnego regionu.
 
W spotkaniu udział wzięli członkowie OSP Brzozie, OSP Świedziebnia oraz OSP Pokrzydowo, a także przedstawiciel Urzędu Gminy Brzozie – Katarzyna Zielińska, która w imieniu Pani Wójt Gminy Brzozie Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej pogratulowała zwycięzcom konkursu.