RPO na nowoczesną edukację zawodową. Składajcie wnioski!

Unia Europejska, flaga

– Zależy nam, by kierunki i standardy kształcenia zawodowego odpowiadały potrzebom rynku pracy, by kończący szkoły młodzi ludzie znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Jestem przekonany, że to co proponujemy będzie dla nich dobrym startem w życie zawodowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W ramach najnowszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących szkolnictwa zawodowego organy prowadzące takie placówki mogą się ubiegać o wsparcie na: przygotowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kursów przygotowawczych i zajęć w szkołach wyższych, pomoc dla uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień i potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych, między innymi poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zwodu, tworzenie nowej oferty edukacyjnej w szkołach i wdrożenie innowacyjnych form nauczania zawodowego, włączenie pracodawców w system egzaminowania oraz tworzenie klas patronackich, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów, realizację wysokiej jakości staży i praktyk we współpracy z pracodawcami.

W konkursowej puli jest ponad 30 milionów złotych. Nabór rozpocznie się 29 maja i potrwa do 19 czerwca. Rozstrzygniecie w listopadzie.

To kolejne wsparcie na rozwój szkolnictwa zawodowego, które rozdysponowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje trafiły już między innymi na dofinansowanie projektów dotyczących organizacji staży i praktyk dla uczniów a także rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego.

(wind)