Rusza program dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Brzozie

Kopia sterylizacja..2024(1)

Informujemy, że Gmina Brzozie uruchomiła program dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

 

Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Brzozie. Wartość dofinansowania wynosi 50% kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 100 zł brutto, na jedno zwierzę. Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg sterylizacji/kastracji psa/kota w ilości maksymalnie dwóch sztuk zwierząt rocznie.

 

Zabiegi można wykonać w Gabinecie Weterynaryjnym „Na Wiejskiej” lek. wet. Marcin Marciniak z siedzibą przy ul. Wiejska 15, 87-300 Brodnica, z którą Gmina ma podpisaną umowę.

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Wójta Gminy Brzozie oraz łączne spełnienie poniższych warunków:

 – należy złożyć wniosek na druku stanowiącym załącznik do regulaminu;

 – właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, książeczki zdrowia zwierzęcia, rodowodu lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia;

 – właściciel psa/suki zobowiązany jest przedstawić ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

 

Termin składania wniosków: od 25 marca 2024 r. do 31 października 2024 r. lub do dnia ogłoszenia o zakończeniu akcji.

 

Ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brzozie, pok. nr 7.

 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzozie w 2023 roku przyjętego Uchwałą Nr XLIII/313/2024  Rady Gminy Brzozie z dnia 6 lutego 2024 r.

 

Zasady udzielania dofinansowania określa Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 marca 2024  r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Brzozie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich oraz zasad sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z ternu Gminy Brzozie.

 

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Brzozie, pok. nr 7, tel. 56 49 129 17

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf UCHWAA~1 21/03/2024 12:12 3 MB 7
pdf Formularz wniosku o dofinansowanie kastracji, sterylizacji psa, kota właścicielskiego 21/03/2024 11:33 192 KB 19
doc cennik kastracji sterylizacji w 2024 r. 21/03/2024 12:08 16 KB 9
pdf ZARZĄDZENIE NR 10 . 2024 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 7 marca 2024 r 21/03/2024 12:13 354 KB 8