Salutaris – wspólnie na wypadek katastrof

Aleksandrów Kujawski, Osiek i Stolno – to kolejne gminy, które otrzymają pomoc finansową powołanego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego “Salutaris”.

Powitanie nowych członków

Aleksandrów Kujawski, Osiek i Stolno – to kolejne gminy, które otrzymają pomoc finansową powołanego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego “Salutaris”.

Wsparcie pomoże w likwidacji skutków podtopień oraz pożaru. Uroczystość podpisania dokumentów związanych z udzieleniem pomocy, połączona z powitaniem nowych członków stowarzyszenia, odbyła się 22 października w Urzędzie Marszałkowskim.

Stowarzyszenie “Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.

Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Chodzi o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne.

– Cieszę się, że jestem świadkiem pierwszych efektów funkcjonowania tego wyjątkowego w skali Polski instrumentu wsparcia. Mamy już pomysły na rozszerzenie jego działalności, chcielibyśmy stworzyć mechanizm bezpośredniego wsparcia osób indywidualnych, myślimy również o nawiązaniu współpracy z firmami ubezpieczeniowymi. Planujemy też rozwinąć działalność w sferze przeciwdziałania zagrożeniom, między innymi poprzez ścisłą współpracę ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ? powiedział podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki

Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Płatnikiem największej składki, co najmniej równej połowie rocznego budżetu funduszu (maksymalnie 300 tysięcy złotych) jest samorząd województwa. Resztę pokrywają pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności, wnoszące składki wyliczone na podstawie liczby ludności zamieszkującej dany teren na koniec roku kalendarzowego oraz kategorii samorządu terytorialnego (50 groszy/1 mieszkańca w przypadku, miast, gmin i powiatów ziemskich, 1 złoty/1 mieszkańca w przypadku miast na prawach powiatu). Wysokość składek ustalana jest przez władze stowarzyszenia.

Stowarzyszenie skupia 26 samorządów gminnych z regionu oraz samorząd województwa (lista członków tutaj). Nowi członkowie organizacji, których uroczyste powitanie odbyło się w środę to m.in.   gmina Brzozie  i    gmina Osiek

Podczas spotkania zostały także podpisane dokumenty związane z udzieleniem pomocy finansowej m.in. dla gminy Osiek ? pomoc w odbudowie dróg gminnych w miejscowościach Strzygi, Sumin, Tadajewo, Tomaszewo, Dębowo, Obórki zniszczonych w skutek podtopienia – 20 tysięcy złotych.

(wind)