[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Głosowanie zostało zakończone

[/vc_column_text][vc_column_text]

Zasady głosowania:

 1. Głosować można od dnia 25 lutego 2020 r. od godz. 10:00 do dnia 22 marca 2020 r. do godz. 00:00, tylko raz na 24 godziny, na jedną osobę spośród wybranej kategorii. Raz podany e-mail podczas głosowania nie może się powtarzać.
 2. Wyniki głosowania będą opublikowane w dniu 29 marca 2020 r. na II Gali Talentów Gminy Brzozie oraz na stronie internetowej www.brzozie.pl i na naszym profilu na Facebooku (https://facebook.com/ugbrzozie/).
 3. Osoby niepełnoletnie mogą głosować wyłącznie za zgodą rodzica / opiekuna.
[/vc_column_text][vc_column_text][totalpoll id=”31582″][/vc_column_text][vc_column_text][totalpoll id=”31588″][/vc_column_text][vc_column_text][totalpoll id=”31600″][/vc_column_text][vc_column_text][totalpoll id=”31603″][/vc_column_text][vc_column_text]

Klauzula informacyjna RODO:

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Brzozie.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@brzozie.pl.
 3. Celem przetwarzania jest udział w „Gali Talentów Gminy Brzozie”.
 4. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą lub w przypadku osoby niepełnoletniej – zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia wycofania się ze zgody, najpóźniej do dnia 24 marca 2019 r., następnie zostaną wykasowane z bazy danych.
 6. Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora.
 7. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku przez Administratora od dnia złożenia wycofania.
 8. Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]