Sesja absolutoryjna w Gminie Brzozie

Sesja absolutoryjna - Wójt Gminy Brzozie - Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Wójt Kędziorska-Cieszyńska z wotum zaufania!

Absolutorium dla wójta Gminy Brzozie.
Spośród radnych 13 osób głosowało za absolutorium dla wójt Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Głosowanie odbyło się po przedstawieniu przez Panią Wójt raportu o stanie gminy za rok 2019.

Sesja absolutoryjna - Wójt Gminy Brzozie - Danuta Kędziorska-Cieszyńska