Sesja w Brzoziu. Wójt jest wójtem

Urząd Gminy w Brzoziu

Informowaliśmy o sytuacji w jakiej znalazł się wójt gminy Brzozie, a to m.in. za sprawą posła Pawła Szramki, który powiadomił wojewodę kujawsko-pomorskiego a także prokuraturę rejonową w Brodnicy – w konsekwencji policję – o podejrzeniu złamania prawą przez gospodarza gminy. Przypomnijmy, że chodziło o rzekome prowadzenie działalności gospodarczej przez wójta, o pełnienie funkcji szefa stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego, które to stowarzyszenie miało prowadzić działalność gospodarczą.

Policja  nie znalazła nic co mogłoby potwierdzić podejrzenia wydając postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Z kolei wójt Bogusław Błaszkiewicz nie zamierzał prowadzić dyskusji z kimkolwiek o tej sprawie, wydając oświadczenie dla mediów, że zajmie stanowisko podczas sesji. I tak się stało.

Na kilku stronach maszynopisu wójt Brzozia przedstawił radnym wyczerpującą informację o tym czym się zajmował zanim został wójtem Brzozia i czym może się zajmować będąc prezesem zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie. Wyjaśnienie wójta radni wysłuchali po czym odbyło się głosowanie nad stwierdzaniem wygaśnięcia bądź  odmowie mandatu wójta. Mówiąc wprost,  – Rada Gminy zadecydowała, czy wójt będzie nadal wójtem. W głosowaniu nikt nie zagłosował za odwołaniem wójta, czyli wygaśnięciem mandatu – 12 radnych było za odmową stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

(wind)

 Urząd Gminy w Brzoziu