Skąd się wzięła nazwa Brzozie?

liście brzozy

Od XV w. są dane źródłowe dla Brzozia, pierwotnego Brzezia. W 1310 r. spotykamy zapis Broze, w 1510 r. pojawia się Brzoze. W ten sposób, jak opisuje etymolog prof. dr Stanisław Rospond, kształtowała się nazwa dzisiejsza miejscowości Brzozie, siedziby gminnych władz samorządowych. Brzozie od średniowiecza było własnością biskupów płockich. Tylko w drugiej połowie XIV w. na pewien czas przeszło w ręce zakonu krzyżackiego.

Ciekawostka – kiedyś wieś nosiła nazwę Brzozie Polskie w odróżnieniu od sąsiedniego, o tej samej nazwie, położonego w granicach zaboru pruskiego.