Ślubowanie pierwszoklasistów w Jajkowie

3

Rozpoczęcie nauki w szkole to wielkie przeżycie dla ucznia i dla jego najbliższych. Gotowi, odświętnie ubrani i przejęci, pierwszoklasiści uroczyście zostają przyjęci w poczet uczniów szkoły. We wtorek, 10 października w Szkole Podstawowej w Jajkowie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W tym tak wyjątkowym dla dzieci i ich rodziców wydarzeniu uczestniczyła Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska.

Uroczystość szkolna rozpoczęła się występem artystycznym pierwszaków. Dzieci śpiewały piosenki, również w języku obcym, tańczyły poloneza, a także udowodniły, że wiedzą, co to są głoski, a matematyka nie sprawia im trudności. Po części artystycznej odbyło się ślubowanie –  być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożonej przysiędze dyrektor szkoły Małgorzata Tambowcew pasowała wszystkich na uczniów, dotykając dużym, symbolicznym ołówkiem ramienia każdego z nich. Oficjalni i pełnoprawni pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i okolicznościowe prezenty. Pani wójt wręczyła dumnym pierwszakom tradycyjny rożek obfitości i życzyła w tak ważnym dla nich dniu wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Ceremonia ślubowania dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, a nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Z pewnością każdy dzień w szkole przyniesie im wiele radosnych chwil.