Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Sołectwo Małe Leźno

Sołtys: Zygmunt Przybylski