Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Sołectwo Mały Głęboczek

Sołtys: Grzegorz Waruszewski