Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Sołectwo Świecie

Sołtys: Katarzyna Ćwiklińska