Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Sołectwo Wielki Głęboczek

Sołtys: Edmund Kamiński