Sołectwo Wielki Głęboczek

Sołtys: Edmund Kamiński