Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Sołectwo Wielkie Leźno

Sołtys: Jan Borowski