Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Sołectwo Zembrze

Sołtys: Kazimierz Domżalski