Spotkanie integracyjne KGW w Janówku

DSC 0131

W niedzielę, 5 listopada odbyło się spotkanie integracyjne pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Małgorzata Smoczyńska zaprosiła już po raz dziesiąty panie z ośmiu kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Brzozie. W tym roku panie spotkały się w świetlicy wiejskiej w Janówku. Było rodzinnie, a panie integrowały się przy smakołykach, które każde z kół przygotowało specjalnie na tę uroczystość.

KGW z tradycjami

Koła gospodyń wiejskich mają na ziemiach polskich blisko 150-letnią tradycję. Kobiety bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny, materialny, czy wykształcenie zawsze spotykały się, rozmawiały i podejmowały przeróżne działania, które w danej społeczności lokalnej były ważne dla jej lepszego funkcjonowania. Członkinie kół gospodyń wiejskich są ambasadorkami folkloru, miejscowej tradycji, kultury i kuchni. Działają one także na rzecz swojego samorozwoju. Mają grupy dyskusyjne, grupy zajmujące się rozwojem ich pasji, wyjeżdżają na koncerty i do teatru, a także na wycieczki.

Spotkanie integracyjne w świetlicy w Janówku rozpoczęło się minutą ciszy, żeby uczcić koleżanki z KGW, które zmarły w tym roku. Podczas spotkania przewodnicząca przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności kół. Podziękowała także za zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach na terenie gminy i powiatu. Przedstawiła też osiągnięcia każdego z kół, a były one w tym roku niemałe.

Przybyli goście

Wśród zaproszonych gości obecna była wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska, przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz, była przewodnicząca, a obecnie honorowy członek Regionalnej Rady KGW w Toruniu Danuta Grzyb, która jednocześnie reprezentowała przewodniczącą RRKGW Ewę Łobaczewską, prezes RZRKiOR w Toruniu Antoni Chiniewicz i  reprezentująca dyrektor GBP w Brzoziu Ewelinę Motylińską – Maria Świderska. 

Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska powiedziała między innymi:
Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i niezwykłej aktywności kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy Brzozie. Panie działacie na rzecz społeczności lokalnej i przekazujecie tradycje i kulturę regionu. Wkładacie ogromne serce angażując się w wiele inicjatyw i działań kierowanych do mieszkańców naszej gminy. Dziękuję Wam za to i liczę na jeszcze więcej. W kobietach siła!

Spotkanie przebiegało w miłej i niezwykle ciepłej atmosferze, a panie integrowały się i dyskutowały do późnych godzin. Następne spotkanie za rok.