Spotkanie z psychologiem- Panią Magdaleną Markowską

Pani Markowska jest dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy.
Tematem spotkania była przemoc fizyczna i psychiczna mająca źródło głównie w cyberprzemocy. Zajęcia miały charakter warsztatów, odbyły się w trzech grupach, trwały po 45 min każda.
Forma zajęć warsztatowych bardzo podobała się naszym uczniom.

Mamy nadzieję, że cenne wskazówki fachowca pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów.

Joanna Górzewska – Pedagog szkolny