Sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Łódź z przyczepą, motopompa…

Sanie lodowe, łodzie z przyczepą, motopompy i narzędzia hydrauliczne trafią do 77 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w regionie dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczyste przekazanie części sprzętu zakupionego w ramach projektu -“Ludziom na ratunek” odbyło się w Złotorii (powiat toruński).

Samorząd województwa w szerokim zakresie angażuje się we wspieranie nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale również strażaków ochotników. Jesteśmy jednym z nielicznych województw, w którym tego typu projekty są realizowane – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wyposażenie trafia do strażaków w ramach realizowanego przez oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP trzeciego etapu projektu “Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Wartość przedsięwzięcia to prawie 1,6 miliona złotych z czego 1,25 miliona to kwota dofinansowania z naszego RPO.

Przedmiotem projektu jest zakup:  14 sań do ratownictwa lodowego,  9 zintegrowanych systemów alarmowania DSP służących do zdalnego uruchamiania syren alarmowych i powiadamiania strażaków o akcji za pomocą np. telefonów komórkowych, 4 motopomp, 23 łodzi z przyczepą,  2 pomp szlamowych, 14 rozpieraczy kolumnowych, 9 nożyc hydraulicznych, 2 zestawów narzędzi.

Na liście jednostek OSP są także  druhowie działający w OSP Grążawy – motopompa,  OSP Brzozie i OSP Pokrzydowo – łódź z przyczepą, OSP Nieżywięć i OSP Świedziebnia – rozpieracz kolumnowy, OSP Strzygi – nożyce.

(wind)