Stacja uzdatniania wody w Świeciu

Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej stacji uzdatniania wody, prace budowlane idą zgodnie z planem. Widać już, jak potężny będzie to obiekt, który rozwiąże problemy z zaopatrzeniem w wodę, gdzie przy dużym zużyciu w okresie upałów następowały przerwy w jej dostawie.

Koszt inwestycji to blisko 3,3 mln zł. Na ten cel Gmina Brzozie pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 2 470 000 zł. w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wykonawcą zadania jest firma FISZER Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy.

Stacja uzdatniania wody w Świeciu zaopatrzona będzie w dwie studnie głębinowe, zbiorniki na wodę, zespół filtrów oraz pompownię II stopnia. Budynek stacji zaprojektowany został jako parterowy, niepodpiwniczony z dwuspadowym dachem o powierzchni użytkowej ok 150m2. Inwestycja ma zabezpieczyć zwiększające się z roku na rok zapotrzebowanie na wodę. Rozwiąże to problem wahania ciśnienia w sieci przy zwiększonych poborach w szczególności w porze letniej. Wybudowanie stacji powinno zabezpieczyć ciągłość dostaw wody dla miejscowości: Jajkowo, Świecie, Kantyła oraz Kuligi. Planowany termin włączenia nowego obiektu do infrastruktury wodociągowej nastąpi w IV kwartale 2023 roku.

 – Obecnie trwające prace związane ze zmiana planu przestrzennego zagospodarowania spowodują, że liczba mieszkańców przybędzie, a co za tym idzie konieczne jest zwiększenie wydajności w kwestii dostarczenia wody. Jest to dla nas jedna z inwestycji strategicznych, długo wyczekiwana i bardzo pilna. Cieszę się, że i tym razem Gmina Brzozie okazała się skuteczna w kwestii pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Tego typu inwestycje to spore obciążenie finansowe dla budżetu, bez środków zewnętrznych zasilających budżet realizacja byłaby niemożliwa – mówiła wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska – Cieszyńska.