Strategia Partnerstwa Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn – uspołecznienie

W ramach zainicjowanej współpracy samorządy: Gmina Bobrowo, Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Osiek, Gmina Wąpielsk, Gmina Zbiczno, Powiat Brodnicki, stanowiące razem Partnerstwo „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”, przy udziale Związku Miast Polskich, podjęły działania w celu wypracowania wspólnej strategii rozwojowej wraz z propozycjami rozwiązań kluczowych dla tego obszaru.

W ramach procesu uspołecznienia, przedmiotowy dokument zostaje przekazany do zaopiniowania przedstawicieli lokalnego środowiska, reprezentującego kluczowych interesariuszy tego obszaru. Dlatego też w imieniu władz samorządów będących członkami Partnerstwa zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Partnerstwa oraz zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza uwag w terminie do dnia 16 września 2021 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: sokalska@brzozie.pl, jakub.jazwiec@zmp.poznan.pl, w tytule maila wpisując: Uspołecznienie – Strategia.

Dziękujemy za wszystkie Państwa sugestie, zostaną one wzięte pod uwagę podczas przygotowania ostatecznej wersji Strategii.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf CWD STRATEGIA do konsultacji 06/09/2021 11:48 4 MB 1438
doc CWD STRATEGIA formularz zgłaszania uwag 06/09/2021 11:48 71 KB 1355