Strażakiem się jest, a nie bywa. 75-lecie OSP w Wielkim Głęboczku

strazacy

W niedzielne popołudnie, 21 sierpnia uroczyście obchodzono 75-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Głęboczku. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy gminy i strażacy. Były przemówienia i podziękowania, zaprzysiężono młody narybek strażacki do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a później świętowano do woli, dzieląc się pysznym tortem. Nie przeszkodził w tym nawet ulewny deszcz, który tylko ochłodził i dodał energii.

Trochę historii

Czas szybko mija, a wszystko zaczęło się w 1947 roku, kiedy to Franciszek Loreński założył w Wielkim Głęboczku Organizację Ochrony Przeciwpożarowej. Pełnił w niej funkcję naczelnika do przełomu lat 70-tych. Za jego czasów zakupiono działkę pod remizę, motopompę, sprzęt gaśniczy oraz pobudowano wieżę. W latach 1968 – 1985 funkcję prezesa pełnił Bernard Urlicki, w tym czasie pobudowano strażnicę OSP. Kolejne 10 lat funkcję prezesa pełnił Andrzej Wilczopolski, a do roku 2021 Edmund Kamiński.

Teraźniejszość

A jak to wygląda obecnie? Nie dostają wielkiego wynagrodzenia za swoją ciężką i niebezpieczną pracę. Nie robią tego dla pieniędzy, a z potrzeby serca. Wiele osób w straży pracuje zupełnie nieodpłatnie. Każdy poświęca swój wolny czas, również w nocy, kiedy zgłoszenie wyrywa ich z ciepłego łóżka. Jeżdżą w różnych warunkach atmosferycznych i do różnych zdarzeń, często narażając własne życie. Stanowią jedną wielką rodzinę, stanowią jedność i to ich powołanie – tak można w skrócie opisać strażaków z OSP.

Czyż może być coś piękniejszego w życiu niż dawanie siebie samego bliźnim

Składamy Wam serdeczne podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej społecznej służbie. Przyjmijcie wyrazy najwyższego uznania i szacunku za Wasze zaangażowanie oraz trud wypełniania obowiązków strażaka. Niech Święty Florian patron wszystkich strażaków pomaga Wam w służbie i strzeże w każdej sytuacji.

W uroczystości uczestniczyli

Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska, w imieniu wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej – Arkadiusz Orłowski, zastępca dyrektora KRUS w Bydgoszczy, poseł na Sejm Joanna Borowiak, w imieniu posła na Sejm Mariusza Kałużnego – Michał Żmijewski, w imieniu komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy Jacka Góreckiego – kapitan Mariusz Klakus. Byli także przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz z reprezentacją radnych, sołtys Brzozia Edmund Kamiński, gminny prezes OSP Stefan Błaszkiewicz, komendant gminny OSP Jerzy Szostakowski, prezesi jednostek OSP gminy Brzozie, OSP Brzozie Waldemar Bytner, OSP Sugajno Agnieszka Uniatowska-Gargulińska, OSP Mały Głęboczek Bogusław Kowalewski, OSP Janówko, w imieniu Piotra Smoczyńskiego naczelnik Piotr Szpakowski, OSP Zembrze Józef Nowiński, oraz byli, honorowi i obecni strażacy jednostki.

Gmina Brzozie realizując szereg inwestycji, nie zapomina o strażakach. Przez ostatnie trzy lata udało się zakupić sprzęt i wyposażenie do wszystkich jednostek na terenie gminy. Korzystaliśmy z różnych źródeł dofinansowania realizując kolejne cele. Z tym większych – zakupiliśmy nowoczesnego quada z napędem 6×6, motopompę, w przyszłym roku do gminy Brzozie przyjedzie nowy wóz bojowy. Pozyskaliśmy także blisko 5,6 mln zł. na budowę świetlicy wraz z remizą w Brzoziu. Poprzeczkę postawiłam bardzo wysoko, mimo to konsekwentnie realizujemy plany inwestycyjne – również te mające na celu wsparcie strażaków. Jestem w trakcie zabiegów o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych – część z nich również będzie przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Każdy sukces cieszy i mobilizuje do dalszej pracy. – mówiła wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska – Cieszyńska.