Stypendia szkolne 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, iż można składać do 15 września 2014 r. wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł/ os. w rodzinie.

Wniosek o typendium

KATALOG PRZYKŁADOWYCH WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI  W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO