Świadczenia „500 plus” na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus” można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu lub drogą elektroniczną w następujących terminach:

 • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną:
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • portal PUE ZUS;
 • od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Ważne!

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Zmiany w Programie “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze 500 plus jest wypłacane na każde dziecko. Zniknęło dotychczasowe kryterium dochodowe, zgodnie z którym 500 plus na pierwsze dziecko przysługiwało tylko tym rodzinom, w których dochód nie przekraczał 800 złotych na osobę lub 1200 złotych w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Aby otrzymać prawo do świadczenia 500 plus na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica, nie jest już potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach.

W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy nie mają przez sąd ustalonej opieki, świadczenie zostanie przyznane temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek. Jeśli okaże się, że 500 plus pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie.

W przypadku opieki naprzemiennej, świadczenie zostanie podzielone na oboje rodziców.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus można składać w formie elektronicznej jak i papierowej.

W wersji elektronicznej wnioski można składać za pośrednictwem:

Składanie elektronicznych wniosków o 500 plus za pomocą bankowości elektronicznej oferuje niemal każdy bank. Wystarczy na stronie swojego banku wyszukać zakładki oznaczonej 500 plus.

Aby złożyć wniosek, należy przygotować:

 • dane osoby ubiegającej się o 500 plus, czyli dane rodzica, numer konta bankowego, a w przypadku wyboru formy elektronicznej także adresu e-mail.
 • dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów.

Co ważne, w związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku i samodzielnie je weryfikował.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf plakat 500+ A2 2021-1-1 01/02/2021 10:58 1 MB 1751
pdf ulotka 500+ A5 26-01-2021-1-1 01/02/2021 11:05 157 KB 1753