ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SZKOLE W WIELKIM LEŹNIE

Do tego wyjątkowego dnia uczniowie klas 4-6 przygotowywali się od połowy września.

Na kółku matematycznym i lekcjach przygotowywali plakaty z tabliczką, każde pierwsze 5 minut lekcji matematyki poświęcone było na powtórki tabliczki mnożenia.

Tydzień poprzedzający ŚDTM był TYGODNIEM TABLICZKI MNOŻENIA. W dniach 26-29 września w przerwach między lekcjami odbywały się gry matematyczne: KRÓLOWA SKAKANKI, MARMUR, PIŁKARZ MATEMATYK.

30 września wszyscy uczniowie starszych klas zdawali egzamin. Uczeń, który bezbłędnie wykonał wszystkie przykłady został EKSPERTEM TABLICZKI MNOŻENIA, dostał certyfikat i order.
Akcję przeprowadziła Alicja Ziętarska.

EKSPERTAMI TABLICZKI MNOŻENIA ZOSTALI:

KL. 4
Julia Galińska
Kinga Malinowska
Amelia Knuth
Michał Marulski
Adrian Prusak
Wiktor Jaworski

KL. 5
Zuzanna Pawłowska
Krzysztof Nowińsk
Dawid Dabrowski
Łukasz Otręba
Dagmara Cybulska
Kamila Beszczyńska
Patrycja Narodzonek

KL. 6
Marta Lewandowska
Dobrosława Ozimkowska
Kacper Lach
Kasia Dębińska

W grze PIŁKARZ MATEMATYK zwyciężyli:
1. Adrian Prusak
2. Michał Marulski
3. Krzysztof Nowiński

Autor: A. Ziętarska