Światowy Dzień Wody w Bibliotece Gminnej

2 woda02 700

Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Wydarzenie ma podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzoziu z tej okazji odbyła się prelekcja połączona z prezentacją i zadaniami praktycznymi. Udział w niej wzięli uczniowie klasy 4 ze Szkoły Podstawowej w Brzoziu. Dzieci przyszły do biblioteki z nauczycielką Sylwią Ochlak. Bibliotekarka Anetta Zega w interesujący sposób opowiadała o tym, że woda używana jest do produkcji praktycznie wszystkiego. Zaskoczone dzieci z wielką uwagą słuchały prelekcji, zadawały pytania i udzielały odpowiedzi. Na zakończenie rozwiązywały testy tematyczne, które okazały się trudne, ale dające wiele do przemyślenia.

A czy tak naprawdę wiemy, do czego potrzebna jest nam woda?

Według raportu Stockholm International Water Institute, około 2/3 globalnego zużycia wody pochłania irygacja, czyli nawadnianie upraw, co jest niezbędne do produkcji około 40% światowego pożywienia. Około1/4 zużycia światowych zasobów wody to produkcja energii. Łącznie około 90% wody na świecie jest zużywane do produkcji i zapewnienia usług. Według raportu UNESCO 78% profesji na świecie jest zależnych od wody. Rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo to trzy największe sektory, w których stanowiska pracy mają związek z zasobami wodnymi. Do 2050 roku populacja ludzi zwiększy się do 9 miliardów. Przy stale rosnącej konsumpcji, degradacji środowiska, postępującej zmianie klimatu, może okazać się, że nie tylko zasoby wodne będą niewystarczające dla tej populacji. Zabraknie również żywności. Czy to wystarczający powód, żeby oszczędzać wodę?