Świecie. Impreza z okazji Dnia Dziecka

W dniu 1 czerwca 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Świeciu odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka.

Dzieci oraz ich opiekunów przywitała Przewodnicząca KGW Pani Mirosława Wojciechowska.

W czasie trwania imprezy odbyło się wiele zabaw i konkursów, między innymi konkurs plastyczny, którego tematem było zapobieganie paleniu papierosów, piciu alkoholu i używaniu narkotyków.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody. Dzieciom rozdano także paczki ze słodyczami.

O godzinie 14:30 na boisku wiejskim zaczęły się zawody sportowe, podczas których rozdano wiele cennych nagród

Na zakończenie imprezy zorganizowano zabawę przy muzyce oraz ognisko, przy którym zarówno dzieci jak i rodzice mogli piec kiełbaski. Impreza zakończyła się o godzinie 17:00.

Sponsorzy imprezy: Wójt Gminy Brzozie Pan Mieczysław Jętczak, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu, Pan Krzysztof Kaszyński z Tournia, Masarnia z Brzozia, Lokalna Grupa Rybacka “Drwęca” z Grzmięcy, Lokalna Grupa Działania z Brodnicy.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!