Świecie – praca wre!

Będąc pierwszy raz na placu budowy zarejestrowaliśmy na zdjęciach pracę spychaczy i koparek. Dziś już widzimy inny krajobraz.

W Świeciu powstaje kolejna świetlica wiejska, która już jesienią  tego roku służyć będzie mieszkańcom wsi, lokalnej społeczności. Prace trwają, postępują w dobrym tempie. I to jest najważniejsza obserwacja z naszego reporterskiego zwiadu.

(wind)