Świetlica zamiast zlewni

Popadająca w ruinę dawna zlewnia mleka w Świeciu nad Drwęcą jest już górą gruzu. Jest pomysł co będzie w tym miejscu.

Zlewnia mleka była miejsce bardzo niebezpiecznym – choćby z tej racji, że przebywanie w jej otoczeniu mogło spowodować tragedię, a wiadomo, że każdy pustostan odwiedzany bywa chętnie przez różne osoby…

Władze gminy Brzozie postanowiły pozbyć się problemu reagując zdecydowanie – ruinę zakupiono i rozebrano. Na gruzach zlewni mleka stanie świetlica dla mieszkańców wsi. Już rodzą się projekty jak ją wykorzystać. Jeden z pierwszych zgłosiły panie, mieszkanki Świecia nad Drwęca, przygotowując się do powołania Koła Gospodyń Wiejskich. To grono powinno być inspiratorem różnych inicjatyw kulturalnych i… kulinarnych.

(wind)