Święto pierwszaków – ślubowanie, pasowanie

W Szkole Podstawowej w Jajkowie (gmina Brzozie) odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W tej uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i rodzice pierwszaków.

Do pasowania swoich 21 wychowanków przygotowała Krystyna Etmańska. Dzieci tańczyły, mówiły wiersze, śpiewały i na końcu złożyły ślubowanie. Wyraziły w nim chęć nauki, dobrego reprezentowania szkoły, służenia pomocą innym i pragnienie niesienia radości swoim rodzicom. Następnie pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Alina Grążawska – Czapulak ogromnym ołówkiem pasowała każdego pierwszaka na ucznia SP Jajkowo. Na końcu każdy z nich odbiciem kciuka przypieczętował akt mianowania. Później były już tylko kwiaty dla wychowawczyni i dyrektora, podziękowania, życzenia i upominki dla świeżo upieczonych uczniów. Starsi uczniowie powitali ich w szeregach braci uczniowskiej gromkimi brawami.

(wind)