Świętowaliśmy w “Podstawówkach”

Po raz kolejny w Szkołach Podstawowych naszej Gminy świętowaliśmy “Dzień – życzliwości”.

Zauważa się, że na co dzień mało używa się podstawowych słów grzecznoœciowych i brakuje życzliwych zachowań. Święto to miało na celu uświadomienie uczniom, że śmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko. Człowiek życzliwy zawsze znajduje pomocników i sprzymierzeńców, łatwiej pokonuje wszelkie przeszkody i nawiązuje kontakty.

Dzień życzliwości, jest to wspaniała okazja, żeby swoją życzliwość podnieść na nieco wyższy poziom.Tę akcję zaczniemy od jednego dnia, a będziemy ją przedłużał na kilkadziesiąt następnych; niech to bądź tygodnie, miesiące życzliwości. W tym dniu panowała niesamowita atmosfera, byliśmy radośni i uśmiechnięci.

Joanna Górzewska – pedagog szkolny