Tłumacz migowy on-line

migam.

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że od 1 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Brzozie uruchomiono usługę tłumacza migowego on-line.

Żeby skorzystać z usługi i połączyć się z tłumaczem wystarczy wejść w zakładkę Tłumacz migowy on-line na stronie www.brzozie.pl – ZAMÓW TŁUMACZA.

Realizatorem usługi jest firma MIGAM S.A. – www.migam.org.

Dostępność miejsc oferujących usługę tłumacza migowego on-line w Polsce można sprawdzić na stronie www.tlumacz.migam.org.

Usługa tłumacza migowego on-line została sfinansowana z projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Działania 2.18. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach powyższego projektu wdrożona zostanie poprawa dostępności usług oferowanych przez Urząd Gminy w obszarze architektonicznym, cyfrowym oraz komunikacyjno-informacyjnym. Na realizację zadania Gmina Brzozie pozyskała dofinansowanie w wysokości: 196 380,00 zł.

151127154212