TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ – nowe szkolenie dla ochotników

plakat A3

To propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie.

Umożliwia ochotnikom 16-dniowe szkolenie wojskowe w dwóch etapach. Najpierw 2- dniowe poznanie jednostki i wojska (6-7 i 13-14 maja 2023r.), potem 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji (16-29 lipca i 6-19 sierpnia 2023 r.). W trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych, m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry. Jednostki wojskowe zapewnią wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie, a każdy uczestnik otrzyma za szkolenie wynagrodzenie jako szeregowy żołnierz rezerwy czyli 130 zł za dzień szkolenia.

Szczegółowe informacje są dostępne w linku: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/trenuj-jak-zolnierz–nowe-szkolenie-dla-ochotnikow

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !