Turniej Unihokeja dla uczniów klas IV-VIII 16.01.2019 r. Jajkowo

Turniej Unihokeja dla uczniów klas IV-VIII 16.01.2019 r. Jajkowo

W turnieju udział wzięły trzy drużyny, które rozegrały turniej systemem „każdy z każdym”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.