Turniej Unihokeja w Brzoziu – 17.01.2019 r. Brzozie

Turniej Unihokeja dla uczniów klas VII-VIII i III gimnazjum 17.01.2019 r. Brzozie

Kolejny turniej w ramach aktywnych ferii w Gminie Brzozie, w którym udział wzięły dwie drużyny. Zespoły zaprezentowały wysoki i wyrównany poziom gry.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.