Tydzień tabliczki mnożenia

Działania w ramach obchodów koordynowała na terenie szkoły nauczycielka matematyki Jolanta Kamińska, która zaprosiła do współpracy również Alinę Grążawską – Czapulak wraz z podopiecznymi. Przez cały tydzień uczniowie klas III-VI trenowali tabliczkę mnożenia, rozwiązując różne zadania. Na koniec w konkursowych zmaganiach wyłoniono najlepszych. Laureaci klasowych konkursów na Mistrza Tabliczki Mnożenia otrzymali  pamiątkowe odznaki.

(wind)