Tylko u nas! W Małym Leźnie! 1 maja godz. 12.00!

Zapraszamy na tradycyjny wiec, marsz, spotkanie, grillowanie, pokaz mody i grochówkę do gospodarstwa agroturystycznego Anny i Marka Michalaków w Małym Leźnie. Tamże, w otoczeniu różnych pracowników  służb specjalnych będziemy mogli wyrazić swój pogląd na tyranię panów, na autokratyzm, na centralizm socjalistyczny, na komunizm, bolszewizm i jego współczesne odmiany – przy pięknej pogodzie.

Gwarantujemy:

Pałowanie przez MO!

Szybkie kolegium!

Dołek na 48!

Oraz inne atrakcje!

Przybywajcie zatem: ludu pracujący miast i wsi, robotnicy i chłopi, kobiety i dziewczęta, inżynierowie i technicy, inteligencja pracująca, niby lekarze i prawie prawnicy, artyści i wice demokraci… Przybywajcie! Z pieśnią na ustach! Z mordą w kubeł!

(wind)