U listonoszy w Brzoziu

Poczta Brzozie

W przeddzień Święta Listonoszy i Poczty Polskiej, tj. 15.02.19 dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I wraz z opiekunami pojechały do Urzędu Pocztowego w Brzoziu. Zwiedziły tam wnętrze urzędu, obserwowały wysyłanie listu poleconego oraz zobaczyły sortownię listonoszy. Pani naczelnik cierpliwie wszystko wyjaśniała oraz udzielała odpowiedzi na tysiące pytań, które nurtowały młodych klientów. Niejedno dziecko deklarowało chęć zostania w  przyszłości listonoszem.