Umowa podpisana! 207 436,00 zł trafia do Brzozia!

Danuta Kędziorska-Cieszyńska Wójt Gminy Brzozie ,Ewa Piotrowicz Skarbnik Gminy, Zbigniew Sosnowski Wicemarszałek Województwa, Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor

W dniu 15.07.2021 r. Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska Wójt Gminy Brzozie wraz ze Skarbnik Panią Ewa Piotrowicz, podpisała w obecności Wicemarszałka Województwa Zbigniewa Sosnowskiego oraz Pani Dyrektor Elżbiety Siemiątkowskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu. Środki na kształtowanie przestrzeni publicznej przekazywane są w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, które w oparciu o unijne środki PROW wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się do poprawy warunków życia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, środki te zostaną przeznaczone na innowacyjne miejsce spotkań – powstanie m. in plac zabaw w pirackim klimacie.

Fot. Mikołaj Kuras, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego