Umowa podpisana! Powstanie długo wyczekiwana droga gminna Sugajno – Sugajenko

Podpisanie umowy

Wójt Danuta Kędziorska- Cieszyńska przy kontrasygnacie skarbnik Ewy Piotrowicz podpisała umowę na wykonanie drogi relacji Sugajno – Sugajenko z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego – Przedsiębiorstwem Drogowo Budowlanym z Brodnicy, reprezentowanym przez prezesa Jana Kopiczyńskiego.
Koszt zadania: 969 429, 46 PLN.
 
Z czego 95 % kwoty to środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Brzozie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w ramach zadania Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Brzozie.