Unieszkodliwianie eternitu w gospodarstwach rolnych

Dach pokryty azbestem

W ramach Części 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Brzozie dotacji do kwoty 84 993,00 zł na

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzozie z budynków objętych dofinansowaniem udzielonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPOiZO).

Zadanie będzie realizowane w tym roku.