Unijne konsultacje

12 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy można skorzystać z bezpłatnych konsultacji na temat możliwości dofinansowania z funduszy unijnych.

Specjaliści Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego w Grudziądzu  przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Mobilny punkt informacyjny w Brodnicy czynny jest raz w miesiącu. Najbliższy termin bezpłatnych konsultacji w Brodnicy: 12 lutego w godzinach od 12.00 do 14.00  – pierwsze piętro budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 23, sala nr 102

Podczas konsultacji organizatorzy ułatwiają zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu. Udzielą także informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE. Podpowiedzą jak identyfikować kluczowe obszary projektu i odnosić je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu). Kolejny punkt programu to wspieranie klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomoc przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu).

(wind)