Urząd Gminy Brzozie – Obsługa Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19, mając
na względzie zalecenia rządu, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo
bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikowania się z tutejszym Urzędem, tj.:

  • wykorzystując platformę ePUAP;
  • wysyłając wnioski/ pisma pocztą elektroniczną brzozie@brzozie.pl;
  • wykorzystując formularz kontaktowy na stronie internetowej Gminy Brzozie: brzozie.pl
  • telefonicznie, tel. 56 49 12 910;
  • pocztą tradycyjną.

Korespondencję papierową można również pozostawić poprzez wrzucenie jej do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Wpłat można dokonywać drogą elektroniczną, przelewem bankowym lub pocztowym:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Numer rachunku:

– podatki, opłaty lokalne: 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002

– odpady: 95 9484 1150 2200 0015 2725 0023

Bezpośrednia obsługa interesantów jest realizowana z zachowaniem następujących zasad:

  1. Każda osoba wchodząca do Urzędu zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku – dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych i na stoliku na parterze.
  2. Na korytarzach – (górnym i dolnym) może znajdować się jednocześnie maksymalnie po 2 interesantów, którzy zobowiązani są do zachowania 1,5 m odległości od siebie.
  3. W biurze może przebywać tylko 1 interesant.

Nadal realizujemy wszystkie zadania, które leżą w naszych kompetencjach
i obsługujemy interesantów w bezpośrednim kontakcie ale z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych.

Jednakże zanim wybierzemy się do urzędu, by załatwić sprawę, zaplanujmy i umówmy termin wizyty przez telefon, gdyż część pracowników pracuje zdalnie. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa Państwa, jak i pracowników.