Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł
11.10.2022
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego ŚWIECIE II n/Drwęcą na dz. ew. 86 w miejscowości Świecie, gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł
21.09.2022
Zawiadomienie o dłuższym terminie załatwienia sprawy dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce o nr ewidencyjnym 235, obręb 0006 Sugajno, gmina Brzozie [OŚ.6220.4.2022] Szczegóły
Artykuł
15.09.2022
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 132 w obrębie Sugajno, gmina Brzozie” [OŚ.6220.5.2022] Szczegóły
Artykuł
09.09.2022
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego ŚWIECIE II n/Drwęcą na dz. ew. 86, gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł
29.08.2022
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 132 w obrębie Sugajno, gmina Brzozie” [OŚ.6220.5.2022] Szczegóły
Artykuł
05.08.2022
Obwieszczenie o dłuższym terminie załatwienia sprawy w związku z postępowaniem ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce o nr ewidencyjnym 235, obręb 0006 Sugajno, gmina Brzozie Szczegóły
Artykuł
04.08.2022
BIP Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27.07.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 132 w obrębie Sugajno, gmina Brzozie” [OŚ.6220.5.2022] Szczegóły
Artykuł
04.08.2022
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 obręb Brzozie, gmina Brzozie [OSR.7624.2.2020] Szczegóły
Artykuł
03.08.2022
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu ws. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa oraz o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego ŚWIECIE II n/Drwęcą na dz. ew. 86, gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł
01.08.2022
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na działce o nr ewidencyjnym 235, obręb 0006 Sugajno, gmina Brzozie Szczegóły
Artykuł
06.07.2022
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł
15.06.2022
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych 2022 Szczegóły
Artykuł
15.06.2022
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO POD NAZWĄ „GMINA BRZOZIE ŁAPIE DESZCZ” NA ROK 2022 Szczegóły
Akty prawne
07.06.2022
UCHWAŁA NR XXX/214/2022 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł
12.05.2022
DECYZJA nr OS.6235.10.2022 z dnia 11.05.2022 r. – Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł
10.05.2022
Rusza program dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł
06.05.2022
Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku Szczegóły
Artykuł
27.04.2022
Decyzja OŚ.6235.7.2022 – Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Akty prawne
27.04.2022
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Brzozie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich oraz zasad sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z ternu Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł
28.03.2022
Decyzja OŚ.6235.4.2022 – Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły