Podatki i opłaty lokalne

  1. Karta usług – podatek od nieruchomości
  2. Karta usług – podatek rolny
  3. Karta usług – ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  4. Karta usług – zwrot podatku akcyzowego
  5. Karta usług – środki transportowe
  6. Karta usług – zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  7. Karta usług – podatek leśny

Wykazy

Załączniki

Informacje