UTYLIZACJA AZBESTU

Do dnia 20.02.2016 r. można składać wnioski (Urząd Gminy pokój nr 7) o przyznanie dotacji do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu. Do wniosku należy dołączyć pozwolenie (budowlane) lub zgłoszenie do Starosty Brodnickiego.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy pok. nr 7 lub na stronie bip.brzozie.pl, www.brzozie.pl.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie dotacji na rok 2016  – Word  |  PDF
  2. Oświadczenie  – Word  |  PDF

Wójt Gminy Brzozie
Bogusław Błaszkiewicz