UTYLIZACJA AZBESTU

Do dnia 18.02.2015 r. można składać wnioski

(Urząd Gminy pokój nr 7) o przyznanie dotacji do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu. Do wniosku należy dołączyć pozwolenie (budowlane) lub zgłoszenie do Starosty Brodnickiego.

Druk do pobrania

Druk można także otrzymać w Urzędzie Gminy (pok. nr 7).