UWAGA! Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

segregacja odpowiednie

Szanowni mieszkańcy gminy Brzozie przypominamy Wam, a w szczególności tym którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych, o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu prawidłowego segregowania odpadów rozdawana jest w urzędzie ulotka, które pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Brzozie: www.brzozie.pl w zakładce strefa mieszkańca – gospodarka odpadami komunalnymi – segregowanie odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez firmę „Koma”, mieszkańcy będą wzywani do urzędu gminy w celu wyjaśnień. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane) .

Z przekazanych informacji przez firmę „Koma” wynika, że niektórzy mieszkańcy gminy Brzozie nie segregują odpowiednio odpadów komunalnych, tzn. odpady, które powinny być selektywnie zbierane, trafiają do pojemników przeznaczonych do odpadów zmieszanych, co jest praktyką zabronioną.

Dlatego informujemy mieszkańców gminy Brzozie, aby prawidłowo wykorzystywać posiadane pojemniki i worki na gromadzenie odpadów komunalnych.

Przypominamy więc, że worki, z odpowiednio przypisanym kolorem służą do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem i tak:
worek w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzywa sztucznego i drobnego metalu – zgodnie z wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
worek w kolorze zielonym służy do zbierania odpadów ze szkła– zgodnie z wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
worek w kolorze niebieskim i napisem „ papier” służy do gromadzenia papieru – zgodnie z wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
worek w kolorze brązowym służy do gromadzenia bioodpadów – zgodnie z wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
worek w kolorze szarym służy do gromadzenia popiołu.

Uwaga: mieszkańcy gminy Brzozie, którzy posiadają odpady “BIO” – to jest odpady ulegające biodegradacji, zobowiązani są do umieszczania ich w worku w kolorze brązowym z napisem “BIO” . Sytuacje, gdzie odpady ulegające biodegradacji wrzucane są do odpadów zmieszanych są zakazane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku, Gmina ukarana zostanie karą finansową , co może w przyszłości skutkować podwyżką stawek opłat za gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych .

Dlatego ponawiamy apel o dobrą współpracę naszych mieszkańców z firmą „Koma” oraz Urzędem Gminy Brzozie, co winno przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego , a tym samym osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku , oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, tworzyw sztucznych i metalu i odpadów ulegających biodegradacji.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
jpg Zasady segregacji B1 odp. 07/10/2022 08:56 229 KB 619