UWAGA ROLNICY !

Uprzejmie przypominamy, że w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Brzozie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent rolny będzie nadal miał obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, tak jak ma to miejsce od 2020 r. za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Instrukcja i szczegóły dostępne są pod adresem:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Jeżeli jednak producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również Komisja powołana zarządzeniem Nr 215/2023 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza w Gminie Brzozie w 2023 r., wówczas powinien dokonać zgłoszenia w terminie umożliwiającym szacowanie. Jest to rozwiązanie opcjonalne. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje nie pozwoli na wygenerowanie protokołów. Powołana przez Wojewodę komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw.
Szacowanie szkód odbywa się na wniosek producenta rolnego!
Fakt ten należy zgłosić w Urzędzie Gminy Brzozie, pokój nr 7 lub listownie (w wersji papierowej), w terminie umożliwiającym oszacowanie szkód.
We wniosku z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZA 2023 należy wykazać tylko te uprawy, w których wystąpiła szkoda.
Wnioski dostępne są:
– na stronie w dokumentach do pobrania,
– w Urzędzie Gminy Brzozie, pok. nr 7
Uwaga:
Wnioski należy składać w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do 15 września 2023 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.