VI edycja konkursu “Przyjazna Wieś”

Do końca września Urząd Marszałkowski w Toruniu czeka na zgłoszenia w organizowanym już po raz szósty konkursie “Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Tu chce się żyć, pracować!

Do końca września Urząd Marszałkowski w Toruniu czeka na zgłoszenia w organizowanym już po raz szósty konkursie “Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Ideą konkursu jest wskazanie i docenienie przykładów infrastruktury wiejskiej, sfinansowanych ze środków funduszy europejskich, które służą przedsiębiorcom i mieszkańcom, gościom i turystom. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne i efektywne projekty, które chroniąc środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, czynią ją miejscem, gdzie chce się żyć i pracować. Udział w konkursie jest dla gospodarzy terenów wiejskich doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji ich miejscowości.

Działający w Urzędzie Marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konkursie wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:

Etap regionalny przeprowadzi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Nagrodą w etapie regionalnym są nagrody rzeczowe.

Etap ogólnopolski zostanie  przeprowadzony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie.

Do etapu ogólnopolskiego zostaną zakwalifikowane te projekty, które na etapie regionalnym zajmą pierwsze miejsca w dwóch kategoriach (infrastruktura techniczna i

infrastruktura społeczna).

(wind)