VII Przegląd Pieśni Religijnych

Zespół wokalno-teatralny “Wszyscy Razem” zorganizował VII Przegląd Pieśni Religijnych w kościele w Brzoziu. Przegląd poprzedziła msza święta odprawiona przez ks. kanonika Wiesława Wyszkowskiego.

Zaproszenie do udziału w imprezie przyjęło 6 zespołów: “Dominus” z Brodnicy, “Radoszczanie” z Radoszk, “Czerwone Korale” z Kruszynek, chór “Harmonia” z Nowego Miasta Lubawskiego, “Byle Babki” z Łąkorza, “Anibabki” z Kurzętnika. Każdy zespół zaśpiewał 2 pieśni. Po występach wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy. Po części oficjalnej wszystkie przybyłe zespoły oraz goście zostali zaproszeni do świetlicy wiejskiej w Brzoziu na poczęstunek. Następnie rozpoczęła się biesiada na ludowo w parku obok świetlicy, w której udział wzięli również mieszkańcy gminy. Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie przy organizacji Przeglądu.

Wśród gości obecni byli: przewodnicząca Regionalnej Rady KGW- Pani Danuta Grzyb, która w imieniu swoim oraz posła Pana Zbigniewa Sosnowskiego złożyła wszystkim życzenia, wiceprzewodniczący sejmiku – Pan Ryszard Bober, list od Starosty odczytał Radny Powiatu Pan Ambroży Marchlewski, Urząd Gminy reprezentowały Sekretarz – Pani Halina Siecińska i Pani Mirosława Grabowska – Kierownik wydziału oświaty, kultury i sportu.

(wind)